CONTACT

Noor Kleiman - van Oostrum
Eikenlaan 13, 6711 MA in Ede
Tel. 06-43107803


TARIEF
Mijn tarief is nu € 95,00 per uur voor enkele therapie en € 105,00 per uur voor relatietherapie.NIEUWS

Krantenartikel Veluwse Poort november 2015 Bijlage MC Veluwse Poort Mundus.pdf>>
Krantenartikel
mundus ede.pdf>>


AGB Code

praktijk: 94061941

Noor zelf: 94100270 / 90048174

V.I.T.: 422.13

AGB code: 94100270

NAP registratie: ECP-NL-674


Klacht- en tuchtrecht

Gesprek met therapeut
Bespreek eerst uw vraag of klacht met uw therapeut. Mogelijk weet hij/zij niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende en komt u er samen uit.

Klachtregeling volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Als dat niet lukt, of u kunt uw klacht niet bespreekbaar maken, dan kunt u bij uw therapeut informeren hoe hij/zij de klachtbehandeling heeft geregeld conform de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Volgens deze wet dient de therapeut voor de cliënt duidelijk te maken hoe deze een klacht in kan dienen en bij wie. De cliënt dient dit ook te kunnen vinden op de website van de therapeut en via een verwijzing in de behandelovereenkomst.
Lukt het niet met behulp van een klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen dan heeft de cliënt het recht om de klacht als geschil voor te leggen aan een erkende Geschilleninstantie. In de klachtenregeling dient aangegeven te worden bij welke geschilleninstantie de cliënt terecht kan. de cliënt heeft ook de mogelijkheid een klacht rechtstreeks aan de geschilleninstantie voor te leggen als hij/zij van mening is dat in de gegeven omstandigheden geen goede communicatie meer mogelijk is.
Doel van het klachtrecht is het wegnemen van onvrede bij de cliënt en het herstel van zijn relatie met de therapeut. Vaak is er iets misgegaan in de communicatie of is de bejegening niet helemaal goed gelopen.
Aan de behandeling van de klacht door een klachtenfunctionaris zijn voor de cliënt geen kosten verbonden.

Tuchtrecht NAP
U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP. Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert. Alle beroepsverenigingen die lid zijn van de NAP en de leden van deze beroepsverenigingen die een NAP-registratie hebben, zijn aangesloten bij deze stichting. Doel van het Tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de therapeuten. Het Tuchtrechtcollege gaat na of de therapeut in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende normen heeft gehandeld. Deze normen liggen vast in de wet, in de beroepscode en de regels van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.
Aan de behandeling van de klacht bij het Tuchtcollege zijn kosten verbonden.
Meer informatie over de Stichting Tuchtrechtspraak NAP vindt u op de website van de stichting.

Stichting Tuchtrechtspraak NAP
Geertestraat 2B
3511 XE Utrecht
030 – 273 3834
tuchtrecht@nap-psychotherapie.nl

Andere klaagmogelijkheden
Daarnaast zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Zo kunt u een schadevergoeding eisen via de civiele rechter of bij de politie aangifte doen als u denkt dat er een strafbaar feit is gepleegd.

Betalingen

Betaling geschiedt uitsluitend via de bank. Je krijgt een factuur toegezonden die je binnen 14 dagen na dagtekening dient te voldoen. Afzeggingen binnen 24 voor aanvang van een sessie worden ongeacht de reden in rekening gebracht.


Registraties

Ik ben ingeschreven als registertherapeut bij de Vereniging van Integraal Therapeuten onder nummer 422.13

De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie en de Vereninging van Integraal Therapeuten streven beide een hoge beroepsstandaard na. Het is daarom ook zo dat zij van de therapeuten die zich bij hun aanmelden een Verklaring Omtrent het Gedrag vragen (VOG). Zij toetsen ook de opleiding en de vooropleiding van de therapeut die zich wil inschrijven. Alleen wanneer aan alle gestelde eisen is voldaan kan de therapeut worden ingeschreven en ingeschreven blijven.


Vergoeding

Heb je een aanvullende verzekering bij je zorgverzekering afgesloten? De kosten worden dan tot een bepaald maximum door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Omdat de therapie in de aanvullende verzekering zit, hoef je niet eerst je eigen risico aan te spreken.

Voor particulieren en zzp'ers is coaching als 'scholingskosten' aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht op het functioneren op je werk. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Vermeld bij telefonisch informeren bij jouw zorgverzekeraar altijd mijn AGB-code: zie hierboven

Voor meer informatie over zorgverzekeraars waarbij je in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten van de therapie kun je kijken op www.vit-therapeuten.nl onder het kopje vergoeding zorgverzekeraar.


Wanneer de begeleiding niet vergoed wordt, kun je een coulanceverzoek indienen bij je zorgverzekeraar, opdat je facturen dan alsnog gedeeltelijk worden vergoed.


KvK: 53906039

Rekeningnummer: 660759578
ontwerp: www.paraafdeventer.nl

 
OVER MIJZELFNoorvanoostrum.html
VISIEPsychotherapie.html
  WELKOM  Welkom.html
AANPAKHulpvraag.html
MUNDUSMundus.html
CONTACT